hits

juni 2015

Vintervegane

Vala ligg alltid framom. Det å ikkje vela er også eit val. Nokre val har for høg pris. Alt for høg pris. Dei vert for store....... Ytterdøra var ikkje låst, men elles var det berre ljoset i go...

I mellom sol og regn

Dagane har hastverk. Dei skal heile tida vidare. Og eg heng med som best eg kan i sol og skygge, i regn og kuskitlukt. Da eg vakna i dag regna det. Og eg kunne ikkje forstå kvifor eg ikkje tok i...

Ei helg på tur forbi

Etter ein super laurdag går eg i gong med søndagen. Og noko er bra og noko er slik som det er. Dagen strålar opp....... I dag og.......... Som i går......... Ein må berre nyta. Det er de...

Velkomen helg

I kveld er eg ikkje til meir. Eg kom meg heim.........eg kom meg på land. Eg trur eg somnar på stranda eller i stolen......men eg kom fram. Når du sit på legekontoret ei veke før du skal føler d...

Midtsommar, jonsok eller St. Hans

Så er vi passert midtsommar. Men enno er det tidleg sommar. Men båla er ikkje som dei var....... I går var det jonsok. Eigentleg tenkte eg grill.........for eg har ingen grill. Så da eg spontant...

Orda

Orda ber si eiga vekt. Av tyngde. Dei lette orda. Limet og det som riv sundt. Det som løftar opp til uana høgder, det som fører til å tru og ikkje tru....... "Eg elskar deg" sa han og ho vart se...

Hav og himmel hand i hand

Når sola skin og det er sommar vil eg gjerna væra over alt...... eigentleg. I dag skulle eg noko heilt anna enn kva som vart. Eg skulle på fjellet.....eller opp til ei seter i dag. Det var plana...

Reiseradioen

Plutseleg høyrer eg det, det er Reiseradioen som sender og himmelen er tindrande blå. Eg ser det med det same eg vaknar - himmelen......... Den er BLÅ med sol på. Det får berre våga seg at tem...

Natta og dagen

Som ein zombie eller ein amøbe. Eg er eit vrak. Orda sit fast. Det er overskya . Og det er nye sjansar. I gårnatt vakna eg. Det dura like ved hovudet mitt. Slik at eg opplevde det uttrygt å sova...

I dag gjorde eg noko eg ikkje skulle gjera

Og for å seia det med ein gong, det var min eigen regel eg braut. Vil tru det var eit eingongs tilfelle...... Eg har alltid vore flink til å rota meg inn i regelstyrte system med strenge reglar....

Mistanken er ein bitter malurt

Av og til opnar ein døra inn til dei hemelege rom. Der ein må trø varleg fordi det ein finn der kan raspa som ein sår hals, som ein piggtråhals på sitt verste. Når ein har opna døra er det for s...

Grøn laurdag

På tallerken min ligg ein haug spirer. Utanfor vindauge er det ei intens grøn verd. Det er laurdag og eg et frukost to timar etter mi eigentlege plan. Men det har ingen ting å seia. Det er laurd...

Tida og avstanden

Kven ventar over blånande blånar? Kva er det som skjer? Den som lever får sjå. Og leve har eg da tenkt og gjera. Her eg sit med eit hovud fult av gørr. Men fordi kan ein sveve på rosa skyer, om...

I ein kvit stol

Eg sit i stolen min, i omnen brenn det. Eg snufsar og et ost og kjeks. Da eg kom heim i kveldinga gjekk eg rett til sengs. Og eg sovna med ein gong. Sist natta var eg oppe fleire gong og gurgla ...

Hjula går rundt, rundt, rundt

I ein grøn, våt oase lever eg medan timane forandrar seg til døgn og nye dagar. For tida tek pulsen på travle dagar. Eg er heime og tida fyk i veg med meg. Desse dagane har vore så travle at blo...

Det sterke

Av og til er det for sterkt. Det er godt, skummelt og utruleg spanande. Det kan og væra frykteleg trist. Gjennom livet kan ein ha desse sterke kjenslene. Det går eit brus gjennom kroppen og ein ...

Mett til frukost

Fire dagar er ikkje materiell nok til nokon statistikk. Eg vil likevel ha ei lita summering. Eit lite overblikk på kontrollen sitt alter. Ute regnar det i dag og. Må legge ut eit bilete frå gård...

Regn, regn, regn

Så våt som denne dagen er, bør det snart veksa ut finnar. Eg har vore ut i bil. Eg har vore i eit møte. Eg har vore på vitjing. Det er triveleg å sjå dei som det er lenge sidan ein har sett...

I dag

Tysdag i mitt hus. Korleis styra alt frå nytt perspektiv. - Og gamalt. Da eg skulle heim frå Muritun kjende eg tankane hopa seg opp. Dei hopa seg opp alle vegar i frå. Skal.....skal......slik og...

Det er enkelt berre stort

Nokre gong inneheld livet så mykje at det kan være vanskeleg å fatta. På så mange plan. Så er eg attende i mi eiga verd. I stolen min. Ein månad har passert. I dag vakna eg tidleg i mi eiga ...