hits

oktober 2016

Mobil i haustmørket

  Ei dramatisk forteljing frå det verkelege liv.   Hausten var komen. Med regn. Etter alle desse dagane med sol. Slik litt irritert oppdagar eg at mobilen ikkje var med inn. - ...

Ei helsing

  I dag vil eg helsa frå helsa. Fordi eg er glad, fordi eg trur og tenkjer alt kan verta annleis enn kva eg har trudd.   Dette innlegget er meint til deg som synest kroppen ikkje ...

Det som den gong ER -

  Den gamle turbuksa gjekk ikkje på.....nei, vel.....så berre ligg inni skåpet da di dumme bukse. For eg trur det var den største kvielsen. Kva for klede..... ......skulle eg ha på meg i dag...

Lovbrot

    Eg vil påstå eg er eit ærleg menneske. Noko som fører til at eg held meg innan loven. Stort sett. Det er likevel eit område eg har hatt problem med. Eit einaste eit. Det hand...

To igjen

Like før midnatt sit eg her. Sjansen er rimeleg stor at eg gjer det om to månader også. I mellom må fleire ting på plass.   Eg har tenkt fleire enn ein gong at dette er da eg skulle starta. ...

Dagar med samtalar

Snar ei veke har eg fått delt kvardagen med nokon. Det er ikkje noko nytt. Men lenge sidan eg har hatt så mykje tid med min eigen son.   Han kom heim på tysdag. Fordi vi skulle på seminaret ...

Framtid i sjøkanten

Sjøen strekkjer seg oppover land før den vert dregen attende. Det er den evig pulsen. Tidevatnet.   I denne rørsla finn vi mykje. Mykje liv og mykje puls. Og kanskje mykje av framtida. Ein s...

Halvveges

  Halvveges i hausten er denne helga også over. Den har gått fort og den har vore fin.   For dagane går fort. Så enkelt er det. Fredagskvelden dura eg over fjellet i kombinasjon a...

Ny vinkel

  Det finnest dagar da ein skjønar. - At ein skjønar noko på ein ny måte. Som om spottane på scena skiftar vinkel. Som når sola skin mot eit fjell og får fram formane etter kor ho står på...

Enkelt ein tysdag utan store fakter og med selfie

Dagen loffa inn i solnedgong og mørke. Berre for det den fekk lov -.   For da eg vakna i dag var verda skral. Eg forsto eigentleg ikkje att fram på den. For eg var innstilt på det eg skulle....

Himlane og fargane

  Hausten med alle dei fine himlane.  Alle dei fine fargane. Naturen er så roleg. På ein måte. Visst kan stormane rasa. Men denne veka har vore som eit vakkert fargeskrin. Det godt be...

Kroppen sin stemme

Sola  kjem på skrå i møte, no midt på dagen. Akkurat da kan den varme litt. Om morgonane er det eit anslag av rim. Ein morgon måtte eg fram med skrapa....   Eg tru sommarkleda kan pakka...

Ooops, ei veke passert

Så lakkar ei helg mot kveld og natt. Saman med ei heil veke. For det har ikkje strøyma bokstavar gjennom fingrane mine til tastaturet. Derfor - ingen blogg. Før no!   Mykje av grunnen e...