hits

Motivasjon

Når alt er vakkert

  Sol ute, sol inne, sol i hjarta, sol i sinnet......   Det var ei regle frå barndomen. Hugsar ikkje kvar frå, kanskje var det frå minnebøkene si verd. I dag er ein slik dag. Desse or...

Eit tomt rom

For noen dagar sidan køyrde eg over fjellet. Det var telehiv.   Her er eg ved målet. Gjekk inn denne døra. Den førte til denne korridoren. Til venstre går ein dør inn til eit toalett. ...

Eg er glad for sola

Den er attende. Slikt gjev håp mot ljosare tider.   Den laga ei stripe bortover ekra. Den skein også på badeveggen. Spegelen er ikkje rein, men det er berre ein bagatell. Eg må også lei...

I flow rett opp

  Av og til skjer berre alt eg tenkjer av seg sjølv. På ein måte.....   No er eg nettopp komen ut frå ein varm dusj. På omnen fresar vegetarburger av raudbete. Snart middag. Da eg vak...

Glad og gira

  Av og til kan ein verta så gira at søvnen forsvinn bort i natta. Den vert så og seie ein skygge.   Ofte skjer det ikkje, ikkje no lengre. Før - i den grøne barndom kunne sl...

Nok er nok

  Dette innlegget har eg skreve før. Eller omtrentleg. Temaet har vore lufta. Dette at nok er nok.   Men først kan eg seie litt om dei siste to nettene og dagen i dag. Eg har lagt atto...

METEX

  Så er eg i gong. Med det eg kanskje må halda på med resten av livet, seier dei.     Eg er i gong med behandling av det som dei fann ut feilar meg; revmatoid artritt.   D...

Vendepunkt

  Eg veit eg skriv ein del i koda. I halvsakte ting. I dag tek eg bladet frå munnen.   Noko har eg sagt, men når ein er i ein tilstand kan ein ikkje skriva om den i eitt sett. Det ve...

Mellom ljos og mørke

  Snart vil sola flomme over heimen. I mange timar. Snart. Men enno er det berre midt i februar.   Om dagen går dagane utan eg kan seia meir om det. Dagane blir lengre og lysare. I dag...

Når ljoset er....

Klokka var halvfem, og enno var det ljost. Dette må eg fanga tenkte eg.   Kanskje eg skal gjera det framover, ut for å fanga ljoset mellom halvfem og fem......tenkte eg medan eg for ut døra....

Helsa gjenom sola og orda

  Her om dagen tok eg fram ord frå seks år og åtte månader sidan.   For så lenge sidan er det sidan eg starta å blogge. Eg leita etter alt. Mest...... Da........ Kvar var eg ...

Ei helsing

  I dag vil eg helsa frå helsa. Fordi eg er glad, fordi eg trur og tenkjer alt kan verta annleis enn kva eg har trudd.   Dette innlegget er meint til deg som synest kroppen ikkje ...

Korleis har vi det i dag

  På ein grøn, våt dag i slutten av mai. Ja, sei det - korleis er ståa......... Eg drikk sitronvatn og Chiafrø, for det gjorde Mayaindianerne las eg her for nokre dagar sidan. Chia er...

Eg gjorde det

  Skodda heng nedover fjellsidene og det er første pinsedag. Ei kald pinse gjev ein varm sommar sa ei nettopp til meg.   Så denne sommaren må verta fantastisk. Dagen går i C-dur som d...

Søndag med sol

Sol og blå himmel samen med snøfrie bakkar er godt etter dagar med snø, grått vær og regn.   I går kom eg meg ut av huset for første gong på ei veke. Eg var likare. I dag sto eg opp til flo...

Vår i år

  Våren har blå årer over fjella, og fjorden er mørk. Som den i djupt alvor super vinteren i seg.   Våren kom i dag. Som ein ny månad. Ein dag seinare enn til vanleg. Etterlengta. E...

Eg sluttar

Eg vil slutta for å kan starta. For å gje plass må eg slutta. Eg kan ikkje starta med noko før eg har slutta med noko anna........   Eg fann det ut her om dagen. Eg sat i bil. Når ein køyrer...

Eg treng råd

God motivasjon er viktig for å få til forandring. Kva motiverar meg? Kva motiverar deg? Forandringane eg vil ha er å verta meir fysisk aktiv. Eg har skrua ned aktivitetsnivået mitt til ein grati...

Debet og kreditt

Eg vil balansera dei dårlege hendingane opp mot dei gode. Eg vil finne like mykje bra som det som ikkje var bra. Fordi eg trur det er ei bra øving. Eit rekneskap over fjoråret. Årsregnskapet. Ford...

Helg og turar i mørket

Eg syntest denne helga var stussleg, og det gjorde meg glad. For eg såg håp i det. Eg labba inn i helga med ein aning omsudd U munn. For eg syntes den var litt trist denne helga eg skulle inn i....

T T T

Ting Tar Tid. Og det synest eg ikkje noko om. Men eg må nok akkurat det. For i dag må eg skriva om det igjen. Dette. Dette eg er i. Men det er ein prosess. Og alt er betre seier eg til meg sjølv...

Reise med ljoset

Eg reiste med ljoset og kom attende med ljoset i dag. Framom og attom låg mørket. Det var ei vakker reise. Mørket omslutta meg da eg låste meg ut i dag. Så eg fekk ta del i den nye dagen som kom...

Nokre dagar.....

........er berre slik. Litt for langt ned på skalaen. Eg trur kanskje det kan koma av for lite søvn. I kveld er eg berre ei slikt slakt som mest har slokna. Eg er lei og kjei og kva meir er eg.....

Tur med skodda som bakgrunn

Ei ny veke av livet og kalenderen. Så likt alle andre veker og likevel så unik. I dag har eg hatt timen min og fekk tak i den naturlege pusten. Eg følte meg så friteke frå alt ei lita stund. Kje...

H for helg

Så er eg heime på tampen av fredagskvelden. Eg har lyst til å bla om....... H for helg og H for haust. Det er godt og......ja, enkelt og greitt å være heime. Fredagskvelden var gått før eg kunne v...

Behandling

Dette trur eg på. Eg trur det vert bra til slutt. Men du verden kor eg reagerer. I dag har eg vore hos han igjen. Psykomotorikeren. Etterpå er eg ikkje til noko. Heilt pumpa, heilt utslått. Og op...

Haust, sol og fotoapparat

I dag passa det perfekt å gå ut døra og opp i skogen med fotoapparat i handa. Først vakna eg med tyngda av ein ny dag og kjensla av å ete godteri dagen før. Kjende meg ikkje topp. Eg måtte skund...

Tur på lur

Minst fire fjell, tenkte eg å klatre opp på i sommar. Ti fjell å velje mellom.........eller tjue i år. Fordi det er 20 år sidan dette opplegge starta. I går kveld landa ei melding på fonen. "Tar m...

Tur i sol og regn

Søndag er turdag. Ikkje noko eg har praktisert nitidig. Men av og til slår det til. Slik som i dag. Eg tenkte det da sola tredde fram på himmelen etter regnet. Tur, tenkte eg. Eg koka ei kanta...

Pakkebrev

Skal vi stoppa attmed postkassen, seier mi yngste. Så ho svingar innom med L'n attpå bilen. Og ut sprett ho som øver køyring. Ho kjem attende med mykje reklame ogeit brev. Eit brev til MEG!!! Det...

Dokumentasjon

Eg sa eg skulle om vi gjorde......... Og vi gjorde det. Etter at havrepannekaka ikkje kjendes fullt så godt i magen, såg vi to i huset på kvarandre. Vi gjer det sa vi................... Vi dr...

Eg kjedar meg behageleg

Dagen går og humla suser. Ute ein stad. I den grøne, grå sommaren. Eg har fri og legg ikkje det på meg. For eit betre liv må eg gjera slik og slik tekte eg i ein augeblink. Være på data toppen s...

Ei helg på tur forbi

Etter ein super laurdag går eg i gong med søndagen. Og noko er bra og noko er slik som det er. Dagen strålar opp....... I dag og.......... Som i går......... Ein må berre nyta. Det er de...

Natta og dagen

Som ein zombie eller ein amøbe. Eg er eit vrak. Orda sit fast. Det er overskya . Og det er nye sjansar. I gårnatt vakna eg. Det dura like ved hovudet mitt. Slik at eg opplevde det uttrygt å sova...

I dag gjorde eg noko eg ikkje skulle gjera

Og for å seia det med ein gong, det var min eigen regel eg braut. Vil tru det var eit eingongs tilfelle...... Eg har alltid vore flink til å rota meg inn i regelstyrte system med strenge reglar....

Nest siste dagen

Så er vekene gått og eg sit her. Snart klar for framtida. Vi er komne til endes. I morgon er siste dagen på Muritunet Det vil seie at eigentleg er den på måndagen. Den dagen er det likevel berre...

Pinseaftan

Veret på pinseaftan seier noko om veret til sommaren har eg høyrdt. Men eg hugsar ikkje korleis dette var.... Her bles det. I natt regna det så eg spekulerte på om det var syndefloda som var i g...

Framgong

Timane fletter seg i kvarandre. Eg er i gong........ Eg er i gong med det nye livet. Det nye livet som skal vare. Og eg må dele noko eg er så ENORMT glad for. Det var berre så vidt eg fekk l...

Ei uverkeleg verd

Enn og berre tenkje på seg sjølv? Fire veker til ende.......... På ein måte kom eg i mål.........eller...........eg kom i mål. Koffertar kom inn i bilen, sko, ting og tang. Det tok tid i lengder...

Sommaren og energien

Eg ser på gamle bilete frå ein datapinne. Bileta er frå 2012. Det er tre år siden. Dei passar meg godt. Bileta. Sjå på sommaren for tre år sidan. Sommaren i kommunen min. Den vakre sommaren er...

Framtid

Fortsett vind, rokk og fokk. Ein dag med mest ingenting er over. Plutseleg vart dagen berre heime. Eg hugsa ikkje korleis plana var frå før påske. Og nokre av notatane var borte frå mobilen. Det...

På tur

Vegane er lange og mørke. Nedover Østerdalen møter vi konvoiar av langtransport. Dei siste mila inn til Oslo er det liten trafikk. Eg er ikkje for noko storbyliv akkurat no. Jentene er oppstemt....

Er dei så viktige desse kiloa?

Gamle bilete frå ein gamal telefon ein vindfull dag -. Da alt hadde ei anna plan, fann eg ut at eg skal prøve å fortelje det som er viktig, illustrert av dei gamle bileta. For i dag måtte vi skr...

Damp

I går, ja i går....... Ja, her ein annan dag også. Kva er det som skjer? Det kan ein spørje seg om; kva er det som skjer? Med meg. Eg blir sint. -Noko så frykteleg sint. Eg blir så sint at eg bl...

Skulle kjøpa blomar

Ein liten oppdatering. Veka er i gong. I morgon er vi midtvegs. I dag har det atter vore bytur. Far var på kontroll. For augo. Både mor og far var med. Da vi sat på venterommet opplevde eg noko...

Godt og nytt

Vi er i gong med alt som er vårt. Alt det gamle er liksom nytt. Det og vi får ein ny sjanse. Nye sjansar er gode. Så er vi komne til det Herrens år 2015. Vi er framme ved den fjerde dagen. I de...

La, la lei

Hei på dei. Eg er litt lei. Skal slutte snart, og det er rart - men eg fann på noko smart som skal verta slik etter kvart-. Ja, slik kan ein lira av seg når det er andre ting ein skulle gjort. O...