Debet og kreditt

 

Eg vil balansera dei dårlege hendingane opp mot dei gode. Eg vil finne like mykje bra som det som ikkje var bra. Fordi eg trur det er ei bra øving. Eit rekneskap over fjoråret. Årsregnskapet.

Fordi eg har ikkje bruk for å synest eg er uheldig. Eg har ikkje bruk for å fokusera på det som ikkje var bra utan at eg også ser det som var bra. Eit liv vil alltid innehalda oppturar og nedturar. For det er vel det som til sjuande og sist utviklar oss. Har det alltid gått slik vi ville har vi ikkje trengt og tenkt nye tankar. Så slik kan vi væra svært takksam for motgang. Og greier vi det har vi vunne ein seier. For vi lærer nye tankar som viser seg er bra og ha. Men lett er det ikkje alltid. Det er berre det at kjem vi oss vidare er det vi sjølve som vinn på det.

Eg tenker og funderer her på søndagen, tankane flyt av stad. Det er så godt og være i denne tankeflyten. Fred og ro til å tenke tankane til endes.

Eg vel å skrive ned ti hendingar som ikkje var av dei gode først:

 1. To gamle bilar med for mange problem utan å greie å sjå løysing
 2. Nabo som knusa ei vedbod med ein høyball utan å ordna opp
 3. Gnagsår som førte til betennelse
 4. Sterkt vondt i kne og skuldrer
 5. Ny betennelse i indre delar av kroppen
 6. Avslutning av ein kraftig forelsking
 7. Kraftig redsel for eit av barna og uro for fleire
 8. Problem med straumen i huset
 9. Problem med oversikta generelt
 10. For mange gjøremål til energinivået

Og så tek vi dei positive:

 1. Siste dagen i det gamle året fann eg ut og fekk starta på løysning av dei gamle bilane
 2. Eg har vorte mykje meir verbal og spontan…
 3. Gleda over å verta bra når noko ikkje har vore bra
 4. Psykomotorikeren
 5. Oppdage at redsel for alvorlege sjukdomar er så godt som fråverande
 6. Oppleva at ein kan klare å væra svært konstruktiv når ein må
 7. Ein må øve seg på tillit og gje slepp…kanskje den største utfordringa
 8. Evne å finne løysningar og ikkje ta altså tungt
 9. Greier å huske meir
 10. At eg har så mange å få kjærleik i frå og få være glad i

Eg er nok også heldig med at eg har fått utdelt sterk optimisme i meg og har lett for å synest mykje kan verta komisk. Fekk også lære meg å setja sjøbein på land da det blas som verst i det som kallast syndrom. Det kan hende ein får oppleve slik ein aldri trudde ein skulle få oppleve, utan å løfte ein finger. Ein får også verta redd for daude og straffedom……og dette er faktisk ingen allegori.

Så eg vi summere dette årsoppgjeret mitt med at eigentleg er eg rett og slett heldig.

6 kommentarer

Siste innlegg