Mennesket og alder

 

 

 

En ny reprise. Snart 9 år siden jeg skrev dette innlegget.

 

 

 

Disse åra har jeg ikke forandret holdning til temaet i innlegget. Respekt for hverandre, uansett alder. I tillegg hadde jeg en periode der jeg skrev på nynorsk for å holde språket ved like. Kanskje jeg burde ta en slik periode igjen. 

 

 

EG ER INGEN ALDER, EG ER EIT MENNESKE

 

Eg er meg uansett alder. Er ikkje du?

 

Eg er av dei som reagerer på babyspråk. For eg har nok alltid snakka med barn og brukt dei same orda som til vaksne. Som ung vart eg frykteleg flirfull da eg møtte ein jamaldring som snakka om sukehuse. Altså sa han sukehuse om sjukehuset. Men det var ikkje han sin feil, det var det som hadde vorte sagt til han.

Eg tenkte i min speiast barndom på vaksne som av og til, rett og slett, var litt dumme. Fordi dei trudde ikkje barn forsto noko eller hadde tankar. Tankane mine da var samanskrudd nokså likt som dei er no.

 

Som ung jente og opp til vaksen kvinne var det mange menn som snakka til meg på eit anna vis enn kva dei gjorde etter eg fekk eit par tiår til på baken. Noko som nok handla om når eg hadde den unge kvinna sin glød. Eg opplevde det som rart, for eg var det same menneske. Men eg skjønte grunnen, eg hadde ramla ut av den båsen der eg var som mest attraktiv. Den andre måten ein kunne risikere å bli snakka til var den skeptiske, for unge folk var kanskje ikkje heilt å lita på. Spesielt vaksne damer kunne ha noko visst nedlatande når dei snakka med ein.

Så går nokre år der ein blir snakka til som det vaksne menneske ein er. Får den responsen som ein synest er naturleg. Ein blir høyrd på. Men så skjer eit kraftig skile. Det er når dei mange år har laga grå hår. Når fotlaget ikkje er så stødig og rørslene er vorte saktigare. Da skjer noko forunderleg. Folk startar å rope når dei snakkar, og dei legg tonefallet litt høgt, som når dei snakkar til barn. Dei kan finne på å seie slike ting som “korleis er det med oss i dag” i ein overberande tone. Ringen er på ein måte slutta, ein er der ein starta. Ein har nok ikkje tankar og forstand lengre.

 

Dit er ikkje eg komen enno. Men foreldra mine, som berre har eit par, tre tiår framfor meg, blir ikkje sett på som fullverdige individ lengre. Dei er GAMLE. Betjeninga på butikkar vender seg mot meg når eg er med mor på butikkar der dei ikkje kjenner henne. Sjølv om det er ho som er kunden. Faren min får levert dosettar med medisin, og dei fleste som er innom hos foreldra mine opplever dei ikkje snakkar med dei, men til dei. Noko dei synest er frustrerande og gjer noko med sjølvfølelsen. Dei er dei same menneska dei var, hovud og tankar fungerer, men det er ikkje interessant lengre. Skjønar helsepersonell slikt skal tru?!

 

Eg har levd i over fem ti år som det same mennesket. Og eg har ein bit av alle aldrane eg har levd i meg. Eg har den forundringa eg opplevde da eg litt over året blei båre på arma til far og ser stålampa oppa frå. Eg sug i meg inntrykk som eg hugsar enno; lenestolane, golvteppet og det mjuke ljoset i stova før eg blei båre inn i mørket til soverommet. Høgt oppe i lufta, trygt båre av faren min, observerer eg og gjer meg opp meining. Nokre år seinare, enno mange år før skulealder, opplevde eg at eg vart skamfull på andre barn sine vegne, når dei snakka frekt til andre. Den respekten eg opplevde var riktig å ha for andre hadde eg da som no. Gleda over å kunne hjelpe, sorga som kunne rive like kraftig i ein da akkurat som no. Kor artig det var at det var artig er heilt det same. Og ha det fint med andre var ikkje annleis da. Det er berre erfaringane som har kome til.

 

I dag har vi ein agenda med at vi krampaktig forsøkjer å halda oss unge med kropp og klede samstundes som vi vert ubrukeleg som for gamle tidlegare. Folk startar å unnskylde seg før dei fyller førti om at dei har vorte så gamle – men for guds skyld, dei føler seg ikkje så der gamle. Å nei!!!

Nei så klart ikkje, dei er menneske som vi alle er. Men vi går i rundt og trur vi er ein alder. Når vi er ung, riktig ung, synest vi dei på nokon og tjue er gamle. Og eg skal innrømme at eg tenkte i fullt alvor og berre bli tjue, da – når eg hadde vorte så gamal skulle eg bli 16 igjen. Det var dei fire år der eg syntest måtte væra best, dei ville eg leve opp att og oppattatt. Korleis eg tenkte det skulle skje hugsar eg ikkje.

 

Eg kan fortsett i dag føla på opposisjonen eg følte i førleveleg tid. For eg er den same. Dei grunnlegganes tankane er der som dei var.

Eg møter barn eg synest er ekle, eg møter eldre eg synest det same om. Eg kan synest det er mykje trivelegare å snakka med nokon på 29 år enn 56. Oppleve at fellesskapet med menneske ikkje er noko som tilhøyrer alder. Når eg møter menneske er det mennesket eg møter, ikkje alderen. Det er tankane, interessa og det eit menneske er i kraft av seg sjølv som er interessant.

Det har lenge vore snakka om den yngste sjefen, den yngste politikkaren, den yngste arbeidstokken som noko ein smykke seg med. For det unge har vorte ut av proporsjonar viktige. Og ja, dei er viktige – for dei bær oss, menneskerasen, vidare med å føre nye ungar til verda. Om ikkje døyr vi ut.

Men alle aldra krev respekten som det er å være eit menneske. Vi er ikkje alderen, men det som bur i oss. Og alle har noko dei kan bidra med. Det er også ein verdi å verta gamal, det bør få lov til å vera ein verdi.

Eg trur når vi ein gong innser det, vil få eit modnar samfunn. Der alle har plass og respekt i kraft av det dei er, og der alle kan væra seg sjølve tilnærma det beste for alle.

 

 

 

 

 

 

 

Det gode

 

 

Når jeg leser gamle innlegg er det ikke sikkert jeg husker… dette husker jeg ikke.

 

 

 

Hva som egentlig førte til at jeg delte disse orda i dette innlegget. Så kan ikke fylle ut, hva som skjedde anna enn det jeg leser ut av teksten. Behøver ikke si mer. 

 

 

 

Det gode

28.02.2014 19:26

Tanker og handlinger som får varmen i hjerterota til å spre seg som ringer i vannet.

I går tenkte jeg på at det skulle vært en klubb for alle som tenker med hjertet. En klubb som skulle hjelpe til med å spre de gode følelsene og ikke glemme at de følelsene er en så viktig en grunnmur for oss alle og for samfunnet. De følelsene som bygger mennesket god med tro på seg sjøl for så å vende det til positive handlinger og spre det utover til andre. Handlinger utført av hjertet og ikke for å oppnå noe for egeninteresse.

I går møtte jeg flere mennesker som viser hjertelag ut fra sin livsinnstilling. -Ikke for å bevise noe overfor andre.

Jeg blir så glad for at disse menneskene finnes og får lyst til å rope ut en stor takk. For de minner meg på alt det gode og det som gjør godt.

Når noen ikke setter regler for å begrense, men som åpner opp og lager storhet for at “små” mennesker skal få oppleve det fantastiske i sine liv. Som tar valg for at noen skal få oppleve viktigheten i sitt liv uten å begrense dem. Akkurat for at akkurat det går an. Det er mange som vil ha valgt reglene og begrensninga fordi det er enklest og fordi det lager mindre bry for en sjøl.

Når en møter et annet menneske som sier at “når jeg kan glemme meg sjøl og få andre til å bli god har jeg det godt”.

Er ikke det fint?

Og når dagen avsluttes i Aure Arena med foredrag om “Der ingen kunne tru at nokon kunne bu”  med Oddgeir Bruaset som med enkle ord og lite bildemateriale formidler det fantastiske. Formidler det med hjertet. Fortellinger om mennesker som har valgt annerledes og har si livslykke. Som har valgt en annen livsveg enn de fleste. Som har turt noe annet uten sikkerhetsnett. Som har valgt det som er viktig for dem.

Jeg tenker på om alt dette gode og kloke har blitt samla uten begrensninger. For en oase, for et sprengstoff.

Jeg tror på det gode i mennesket. Det er mye større enn det vi ser. For alle prøver det beste de kan ut fra sine “verktøy”, det tror jeg. Jeg tror på mennesket. Og jeg er heldig fordi jeg får lov til å møte mange av disse fine og kloke menneska.

Og hvorfor skriver jeg dette, hva vil jeg oppnå med denne tildels pompøsiteten?

Hovedsakelig måtte jeg skrive dette fordi jeg blir så glad når jeg møter mennesker som har så mye av det gode i seg og som bruker det og gjør en forskjell. -Opplever all den plassen disse menneskene skaper, plass av at hver enkelt er god nok.

Og så tenker jeg på alt jeg får lov til å lære. Et liv uten å få lære har vært meningsløst. Hele tiden få lære og utvikle seg. Jeg har så mye jeg skal lære, jeg kommer til å bruke hele livet på å skaffe meg min lærdom. For jeg forstår så lite, det jeg kan er så begrensa av mine erfaringer.

Og etter hvert som lærdommen sviver inn har jeg mulighet til å bli et bedre menneske for både meg og andre. Og en utvider ikke horisonten sin for det materielle, men de store og gode følelsene. Livslykken.

Jeg er så glad for at jeg har fått så mange muligheter til lærdom. Fordi jeg skjønner litt av hvor lite jeg veit og kan. Men jeg får lov til å føle glede over å møte disse som kan minne meg på dette og godheta. Der er det grobunn for læring, utømmelig grobunn for læring.

Tenk om det fantes en klubb som minte oss på godheta slik at vi alle fikk det bedre…….

Ha en riktig god helg alle og en hver.

 

 

 

 

 

Ny kategori

                                                 

Fikk lyst til å dele gamle innlegg på blogg. Både fra denne jeg har i dag og tidligere.

 

 

 

Det første innlegget jeg presenterer er fra en plattform jeg hadde tidligere, før jeg starta bloggen jeg har på blogg.no i dag.

For denne bloggen var i starten en «vindu» for denne plattforma jeg har tatt  innlegget fra.

Så dette blir et innlegg med mimring på mimring. Om en hendelse som i dag ligger 16 år tilbake i tid.

 

Nå har jeg bodd her jeg bor like lenge som før jeg flytta for å starte på «voksenlivet mitt».

Som 16 år.

Det var en spennende start.

Jeg skriver litt mer i nåtid etter innlegget.

 

Her er innlegget, skrevet 4. august i 2013:

 

 

 

 

“Mimring seks år tilbake

04.08.2013 12:43

I disse dager er det omtrentlig seks år siden jenten og jeg flytta fra Orkdal og Moe hit til Aure. Jeg kom over noen gamle bilder. En slik prosses er ingen enkel sak. Og det var noen arbeidsomme dager der i juli og august. Men jeg hadde hjelp av folk som stilte. Om ikke hadde jeg nok ikke kommet i mål til nøkkeloverlevering til de nye eierne i starten av august.

Det er en periode der alt er fælt, rotete og kaotisk.

Var så glad i kjøkkenvinduet.

Det var ikke tid å jobbe i hagen denne sommeren, all tid gikk med til nedpakking. Så det var et villnis.

Humlen hadde vokst seg stor, men måtte bare være igjen.

Det måtte også leikestua, men grillen fikk bli med.

Etter hvert fyltes flyttebilene opp.

Så bar det veien over fjella og utover til sjøen.

Stabburet var tømt og mye skulle kastes.

Syv katter var med på flyttelasset.

En pustepause i alt det grønne.

Og en pustepause på loftstua, der jeg bodde på flatseng den siste uka.

Nedvaskinga sto for tur, det måtte mer til enn såpebobler.

Jeg hadde mange gode hjelpere for å få vaska ned alt, og var svært takknemlig for hjelpa jeg fikk.

Kjøkkenet ble skinnende rent.

På tømmerstua sto bare tuneren igjen og nøklene og huset fikk nye eiere.

Turen gjekk over fjella til Aure og et nytt liv.

Først en mellomlanding i Mjosundet for jentene, katten og meg. Der først skoledag på ny skole starta. Regner med de lette skritta nedover veien til skolebussen første dag var krydra med mye spenning.

For meg gikk turen opp til Orkdal noen ganger for å avslutte  der.

Så kunne vi flytte inn på Bakk, de første månedene bodde vi i kjellerleiligheta.

Eldstemann skulle begynne videregående og skulle bo sammen med faren på Orkanger.

Mens jentene og mitt sitt nye liv kunne starte.”

  

Når jeg i dag ser tilbake på dette kapitelet av livet. Alle åra som har gått både etter flyttinga fram til i dag og de seks åra jeg ser tilbake på i innlegget.

Det var seks krevende år. 

Og de ti åra etter, fram til i dag.

 

Det rare er at jeg føler jeg står i en portal inn i nytt liv.

Ikke som i «flytte», men som en periode er over og noe nytt i gang.

 

En spennende følelse.