Ein spesiell dag

Den 7. august har vore spesiell i 27. år. Slik som fødselsdagane til ungane vert. 

Det var eldstemann som er det ein må kalla vaksen. Ein ung mann med meiningar, eigenskapar og livsveg utanom gjennomsnittet. Det kom ein delegasjon både nordfrå og frå sør.

Som møttes i ei grøn lunge med sommaren i lufta.

Vi åt, latteren satt lett. Og kvaksen var så hissig at nokon også knall; som i å hyla.

Mot slutten av selskapet sette han som fylte år, seg ved ved pianoet. Vi ville alle ha høyrt meir. Dei lange fingrane høver godt til tangentar.

Etterpå, etter nokon reiste nord og nokon sør, hadde eg ein ekstra passasjer i baksete. Det var ho her.

Ho har att litt over ei veke før studiane startar. Så vi to skal feira nokre dagar ferier saman.

Og han som fylte år skulle feira vidare i byen med kameratar. 

16 kommentarer

Siste innlegg